100 3612 rev (Large) (Large)

Comments

 • Jayant on 2012-Mar-24 20:26:59 Jayant said

  Binnen het kringloopkompas mis ik een onlbrdeoieg van de bodemlevenkwaliteit en biodiversiteit van bodemleven. Het zou kunnen dat dit beter hoort bij biodiversiteit, maar daar lijkt het alleen te gaan over biodiversiteit boven de grond en niet in de grond. Dat biodiversiteit in de grond belangrijk is mag blijken uit het volgende: Als niet omgezette drijfmest wordt geinjecteerd onstaan anaerobe verrottingshaarden in de grond. Het huidige onderzoek naar bodemleven maakt geen onderscheid naar type bacterie of schimmel en laat derhalve geen verandering zien in aantallen bacterien of schimmels. Maar het maakt nogal wat uit of je een bacterie hebt die melkzuur maakt of een die de lijkengiften putrescine en kadaverine produceert of een schimmel die vitamines produceert of fosfaat vrijmaakt ten opzichte van een schimmel die mitotoxinen produceert. Juist onder anaerobe omstandigheden krijg je zulke negatieve ontwikkelingen van het bodemleven. In een bodem met een rijk bodemleven, een bodem met een grote diversiteit aan bodemleven, wat voornamelijk aeroob werkt , krijg je omstandigheden die ik omschrijf als vallend onder een andere wet, namelijk de wet van de toenemende meeropbrengsten. Op ons bedrijf zie je dan dat een negatieve fosfaat balans dan geen probleem meer is. Wij hebben een fosfaat benutting van meer dan 150% en toch neemt het PAL getal in onze grond toe en wel met 7,5 punten in 4 jaar tijd. Dit kan alleen als het bodemleven goed functioneerd. Het zou goed zijn als hier parameters voor worden ontwikkeld en als dit meegenomen wordt in het kringloopkompas.

Photo info

Popular tags

 • 2 photos are tagged with ancient
 • 2 photos are tagged with bell
 • 2 photos are tagged with call
 • 2 photos are tagged with coal
 • 2 photos are tagged with construction
 • 2 photos are tagged with history
 • 2 photos are tagged with iron
 • 2 photos are tagged with lighting
 • 2 photos are tagged with line
 • 2 photos are tagged with locomotive
 • 2 photos are tagged with machine
 • 2 photos are tagged with metal
 • 2 photos are tagged with object
 • 2 photos are tagged with old
 • 2 photos are tagged with on
 • 2 photos are tagged with past
 • 2 photos are tagged with platform
 • 2 photos are tagged with power
 • 2 photos are tagged with railing
 • 2 photos are tagged with searchlight
 • 2 photos are tagged with side
 • 2 photos are tagged with signal
 • 2 photos are tagged with single
 • 2 photos are tagged with spotlight
 • 2 photos are tagged with steel
 • 2 photos are tagged with technology
 • 2 photos are tagged with train
 • 2 photos are tagged with transportation
 • 2 photos are tagged with tube
 • 2 photos are tagged with window

Download Photo